Nieuws week 30

  • De praktijkproef met LZV in Duitsland voldoet aan de verwachtingen

  • Energieverbruik koelcontainers nog verder omlaag

  • EU-projecten multimodaal transport mislukt

  • Nieuw PACCAR Parts Distribution Center in gebruik genomen

  • Per 1 januari 2016 kilometerheffing België

  • Rotterdam krijgt minder goederen op de kade

  • Transportbarometer eindigt tweede kwartaal met vrachtoverschot

  • VDL betreurd gunning busorder BYD van Schiphol

  • Roehl bestelt 500 trailertails voor Wabash Trailers

 

De praktijkproef met LZV in Duitsland voldoet aan de verwachtingen

‘Eerste ervaringen zijn ronduit positief’, aldus betrokkenen in een tussenbalans. ‘De LZV functioneren tot nu toe zonder ongevallen, ze zijn veilig en ze bewegen zich volkomen onopvallend in het dagelijkse verkeer’, aldus de makers van het rapport. Deelnemende transportbedrijven rapporteren zonder uitzondering een besparing op de brandstofrekening van dertig procent. Het moge duidelijk zijn dat die besparing overeenstemt met het percentage besparing op de CO2 uitstoot.
De LZV is in Duitsland slechts toegelaten in zeven van de zestien provincies. Er doen 23 bedrijven mee die gezamenlijk 43 stuks op de weg hebben. De voorzitter van de VDA, zeg maar de Duitse RAI, zegt in een reactie dat critici hun argumenten zouden moeten heroverwegen, nu na precies anderhalf jaar blijkt dat LZV probleemloos aan het verkeer kunnen deelnemen en onderwijl een grote CO2 besparing tot stand brengen.
In Duitsland is het totaalgewicht van LZV begrensd op 46 ton. Dat totaalgewicht is veel lager dan in Nederland en in Scandinavië, waar met zestig ton GVW wordt gereden. Dit beperkte totaalgewicht zorgde er mede voor dat voor veel Duitse vervoerders de LZV niet aantrekkelijk is. De combinatie zorgt nu vooral voor extra laadvolume daar waar ladingen niet aan het maximaal toegestane gewicht toe komen.

                                                                                                            Bron: www.truckenmilieu.nl

Energieverbruik koelcontainers nog verder omlaag

Wereldwijd worden jaarlijks honderdduizenden containers met bederfelijke producten zoals groenten, fruit, bloembollen en vlees getransporteerd. De nieuwe Quest II-besturingsmethode voor het koelen van containers vermindert het energieverbruik van deze containers met 65%. Deze besturingsmethode heeft geen nadelige effecten op de kwaliteit van de producten. Quest II is ontwikkeld door Wageningen UR Food & Biobased Research, rederij Maersk Line en fabrikant van koelapparatuur Carrier Transicold.
Quest staat voor ‘QUality and Energy efficiency in Storage and Transport of agro-materials’. Deze besturingsmethode stuurt de koelunit aan op basis van de werkelijke behoefte van het product. Het is eenvoudig te implementeren in containers, omdat alleen de software van de koelunit aangepast hoeft te worden.

Energiebesparing
Quest II bespaart energie door de efficiëntie van twee belangrijke onderdelen te verbeteren: de interne luchtcirculatie en de compressor. De interne luchtcirculatie wordt aangepast aan de warmtebelasting. De luchtcirculatie draait op volle kracht wanneer dat nodig is, maar bij een lagere warmtebelasting kan deze worden beperkt tot ca. 10% van de maximumcapaciteit. Daarnaast reduceert de Quest II het energieverbruik door de werking van de compressor af te stemmen op de koelcapaciteit die nodig is om de lading op de juiste temperatuur te houden.

Productkwaliteit
Het effect van Quest II op de productkwaliteit werd grondig onderzocht voor een scala aan producten, zowel in labtesten als in honderden echte verschepingen. De Quest II testen werden uitgevoerd in de laboratoria van Food & Biobased Research. Bananen, ananas, kiwi’s, druiven, ijsbergsla, leliebollen en lamsvlees zijn hierbij getest. De verschepingen omvatten meer dan vijftien verschillende producten, waaronder appels, bananen, knoflook en potplanten. Alle testen bevestigden dat Quest II geen nadelig effect heeft op de kwaliteit van de producten.

                                                                                                Bron: www.WageningenUR.nl

EU-projecten multimodaal transport mislukt

Europese projecten om vrachtvervoer te verschuiven van de weg naar bijvoorbeeld spoor en binnenvaart, zijn mislukt. De projecten bereiken hun doel niet en zouden in hun huidige opzet moeten worden beëindigd. Dat stelde de Europese Rekenkamer in Luxemburg dinsdag na onderzoek van de zogenoemde Marco Polo-programma’s. In totaal is met de programma’s, die begonnen in 2003, ruim 550 miljoen euro gemoeid. Met het geld hoopte Brussel te prikkelen dat transporteurs meer zouden kiezen voor trein en schepen. De rekenkamer concludeert dat er niet voldoende relevante projectvoorstellen werden ingediend en dat de projecten die wel doorgingen ook waren doorgegaan zonder EU-steun.

Subsidieprojecten
Daarbij gaat het ook om enkele Nederlandse projecten. Zo kregen de twee Nederlandse transporteurs HZ Transport en Harlingen North Connect Line kregen in 2009 3.3 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie. Om het aantal vrachtautokilometers in 2014 met circa 200 miljoen kilometer per jaar te verminderen ten opzichte van 2010, kreeg Unilever 5,7 miljoen euro steun uit het Marco Polo programma. Unilever wil dit bereiken door in Europa diverse transport hubs in te richten. De Gefco Groep kreeg een subsidie van 539.000 euro voor de implementatie van de spoorwegverbinding tussen Vesoul in Frankrijk en Kaluga in Rusland.

Bron: www.logistiek.nl

Nieuw PACCAR Parts Distribution Center in gebruik genomen

PACCAR Parts heeft in Eindhoven het nieuwe state-of-the-art PACCAR Parts Distribution Center (PDC) in gebruik genomen. Dit nieuwe onderdelen-distributiecentrum heeft een oppervlakte van zo’n 26.000 m², biedt ruimte aan ruim 65.000 verschillende truckonderdelen en speelt een belangrijke rol in de verdere groei van DAF Trucks op de Europese markt. Met de realisatie van het nieuwe PDC is een investering van zo’n dertig miljoen euro gemoeid.
Het nieuwe PACCAR Parts Distributiecentrum levert rechtstreeks aan DAF-dealers in onder andere Nederland, Duitsland, België en Frankrijk en bevoorraadt dagelijks ook de andere Europese PDC’s in Leyland (Groot-Brittannië), Budapest (Hongarije), Madrid (Spanje) en Moskou (Rusland).
Om een snelle levering van de juiste onderdelen te garanderen, wordt in het nieuwe PACCAR Parts Distributiecentrum in Eindhoven gewerkt met de meest geavanceerde logistieke systemen, waaronder Radio Frequency communicatie en spraakgestuurde pickopdrachten.

            `                                                                                   Bron: www.transport-online.nl

Per 1 januari 2016 kilometerheffing België

België gebruikt de vrachtauto als melkkoe door de kilometerheffing in te voeren, stellen EVO en TLN in een gezamenlijke reactie vandaag op het bericht dat België per 1 januari 2016 de kilometerheffing maatregel invoert voor de vrachtauto.
De maatregel moet de Belgische schatkist 1 miljard euro per jaar opbrengen, meldt ANP dat zich baseert op berichtgeving van in de Vlaamse krant De Morgen. TLN en EVO berekenden eerder dat de kilometerheffing Nederlandse vervoerders jaarlijks 36 miljoen euro extra kost. België is voor de Nederlandse transportsector een belangrijk afzetland en doorvoerland naar het Zuiden.

                                                                                                            Bron: www.logistiek.nl

Rotterdam krijgt minder goederen op de kade

Het eerste halfjaar van 2013 is voor de Rotterdamse haven met een kleine min geëindigd. Ruwe olie en import van staal liep sterk terug. De beladingsgraad van containers werd er eveneens niet beter op. Aan- en afvoer van kolen groeide wel fors. Het containersegment laat een kleine afname van 2 procent zien in tonnen. Het aantal overgeslagen containers steeg echter licht met 1 procent. Het Havenbedrijf wijt in haar halfjaarbericht de teruggang in gewicht aan de aanhoudende economische malaise in Europa.

Meer slow streaming om kosten te sparen
De krimp in tonnen zit voor wat betreft de overslag van containers in het feedervervoer. Dit komt deels doordat feederverbindingen tussen de Baltische staten en Rotterdam verlegd zijn naar de Noord-Duitse havens. Een andere reden is de voortdurende overcapaciteit in de containervaart, waardoor om kosten te besparen reders hun grote schepen niet alleen langzaam laten varen (slow steaming) maar ook meer havens direct laten aanlopen (direct calls) dan in het verleden. Dat laatste leidt dan tot een afname van het totale feedervolume in de Hamburg – Le Havre range.

Minder deepsea, maar meer shortsea
De afname van het feedervolume zorgt ook voor een lichte afname van het deepsea volume met min 2 procent. Het shortsea verkeer nam toe met 5 procent, onder andere vanwege groei van het containervolume naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Het ro/ro-verkeer nam iets toe. Ro/ro overslag is sterk afhankelijk van de groei van de Engelse economie en deze vertoont nog geen krachtig herstel. Het overig stukgoed liep sterk terug met maar liefst 23 procent vooral door de afname van de import van staal. In totaal werd 4 procent minder aan stukgoed overgeslagen.

Ruwe olie behoorlijk onderuit
De krimp in de Rotterdamse overslagcijfers wordt vooral veroorzaakt door afname van de overslag van ruwe olie met min 9 procent. Ruwe olie vormt bijna een kwart van de overgeslagen goederen in de haven. Daardoor tikt een forse afname van ruwe olie stevig door in het totaal. Er kwam dit halfjaar ook veel minder LNG binnen. Oorzaak hiervan is dat vrijwel alle LNG die verscheept wordt naar Azië gaat.
De overslag van kolen nam daarentegen fors toe (13 procent) vooral ten behoeve van de elektriciteitsproductie. Kolencentrales draaien goedkoper dan gasgestookte centrales vanwege het prijsverschil tussen kolen en gas. Ook is de overslag in Rotterdam toegenomen door bundeling van stromen en sluiting van mijnen in het achterland.

                                                                                                            Bron: www.logistiek.nl

Transportbarometer eindigt tweede kwartaal met vrachtoverschot

De TimoCom transportbarometer is de afgelopen maanden continu gestegen, en wijst voor het tweede kwartaal een vracht-laadruimteverhouding van 53:47 aan. Hoogtepunt was de maand mei met een verhouding van 60:40 en een nieuw record aan vracht- en laadruimte-aanbiedingen in TC Truck&Cargo.
In april begon zich al af te tekenen, welke kant het in het tweede kwartaal van het jaar zou op gaan: opwaarts. Met een vracht/laadruimte-verhouding van 49:51 lag de TimoCom-transportbarometer ruim 14 procentpunten boven de waarde van de voorafgaande maand. “Toch moet het kwartaalbegin al met al met enige terughoudendheid worden beoordeeld”, oordeelt Marcel Frings, Chief Representative van TimoCom, “Per slot van rekening hadden wij het afgelopen jaar rond deze tijd al een comfortabel vrachtoverschot. Toen gaf de TimoCom transportbarometer een verhouding van 57:43 aan.”

25 procentpunten in twee maanden
Maar in mei keerde het tij. Met een sprong van 11 procentpunten sprong het vrachtaandeel voor het eerst sinds september 2012 weer naar een positieve waarde. 60:40 was de stand aan het einde van de maand in het voordeel van de vrachtaanbiedingen op de Europese transportmarkt. Gunstig beïnvloed werd deze ontwikkeling door de ‘feestdagenmaand’ mei. De vele vrije dagen zorgden er overal in Europa voor dat er bijvoorbeeld meer levensmiddelen aan de supermarkten geleverd moesten worden. Dat weerspiegelt zich ook in de absolute cijfers: Zo bereikten op 21 mei de transportaanbiedingen in TC Truck&Cargo een nooit eerder vertoonde omvang. In totaal stonden er zegge en schrijve 467.510 vracht- en laadruimteaanbiedingen op de transportbeurs – een absoluut record.
Dit hoge aantal kon weliswaar in juni niet worden geëvenaard, maar desalniettemin stemt de vracht/laadruimteverhouding van 51:49 positief. Twee maanden op rij met een vrachtoverschot is precies een jaar lang niet meer voorgekomen. Nu, zo lijkt het, is de transportmarkt bezig zich te normaliseren en de tijden van een maar niet te eindigen willend laadruimteoverschot zijn nu blijkbaar verleden tijd.
Ook Marcel Frings ziet de transportbranche in haar totaliteit de goede kant op gaan: “Op het eerste gezicht oogt het tweede kwartaal exact gelijk aan dat in 2012. Met een vracht/laadruimteverhouding van 54:46 in het afgelopen jaar en 53:47 in dit jaar is de procentuele verhouding nagenoeg identiek. Maar het wordt interessant wanneer gekeken wordt naar het absolute aantal aanbiedingen: Hier konden wij ruim 13% meer vracht- en laadruimteaanbiedingen registreren dan 2012. De verhouding tussen de aanbiedingencijfers is dus nagenoeg gelijk, maar wel op een duidelijk hoger niveau.” 

                                                                                                                        Bron: www.ttm.nl

VDL betreurd gunning busorder BYD van Schiphol

De Nederlandse busfabrikant VDL is niet gelukkig met de order van 35 elektrische bussen die Schiphol plaatste bij BYD en niet bij VDL.

Twee- tot driehonderd banen weg
De aanbestedingssom ligt op ongeveer vijftien miljoen euro, inclusief een onderhoudscontract en laadstations. Schiphol zegt dat BYD eruit sprong door prijs en kwaliteit. In totaal waren vijf partijen bij de aanbesteding betrokken. Van der Leegte, directeur VDL Bus&Coach,  denkt dat dit twee- tot driehonderd banen gaat kosten.
BYD is sinds kort actief op de krimpende Europese busmarkt waarop bovendien zeer veel concurrentie is. Yongpin Chan van BYD zegt blij te zijn met ‘zo snel een tweede order’, na de provincie Friesland.

                                                                                                Bron: www.vraagenaanbod.nl

Boat tail op trailers breekt door in Verenigde Staten

Roehl Transport, een grote transportonderneming in de VS, kondigt aan 500 TrailerTails te installeren op nieuwe trailers die besteld zijn bij Wabash. Roehl begon het product te testen in 2012 met een eerste serie van 100 TrailerTails (van AT-Dynamics). Het testen op de weg bevestigde de brandstofbesparing en de duurzaamheid van de TrailerTail technologie, volgens Rick Roehl (president van Roehl Transport). “Drivers understand that in addition to saving fuel, aerodynamic trailers are safer, handle better in high winds and reduce dangerous road spray.” ATDynamics verwacht dat er in 2014 50.000 TrailerTails op de snelwegen in de Verenigde Staten zullen zijn.

Bron: www.trailer-bodybuilders.com

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply