Nieuws week 40

  • Transportvolumes groeien licht
  • 70% minder ongevallen door goed ladingzekeren

 

Transportvolumes groeien licht

Het transportvolume neemt licht toe en volgend jaar rekent onderzoekbureau NEA op een groei van 1,3 procent. Ondanks een slecht eerst halfjaar wordt voor het wegvervoer voor heel 2012 nog altijd een +0,4 procent groei van het transportvolume verwacht. Sommige marktpartijen zouden weer op het volumeniveau van voor de economische crisis van 2009 zitten. Dit betreft echter vooral goed presterende bedrijven. De gehele wegvervoersector zit qua volumes nog altijd lager dan voor de crisis. De rendementen van de vervoerders zullen door de tariefdruk niet snel herstellen na de moeilijke periode van de afgelopen jaren.

 

70% minder ongevallen door goed ladingzekeren

Klaus Bräunig, directeur van de Duitse VDA, spreekt zijn waardering uit voor de voertuigbouwers, die de technische mogelijkheden voor het ladingzekeren hebben verbeterd. Hiermee is niet alleen een internationale maatstaf neergezet. Ook heeft men er toe bijgedragen dat het aantal vrachtwagenongevallen gerelateerd aan het aantal afgelegde voertuigkilometers sinds 1970 met 70 procent is teruggebracht.

Namaak sjorbanden niet toegestaan

Bij een grootscheepse wegcontrole nabij Koblenz werd ook gecontroleerd op de toegepaste sjorbanden. Daarbij werden ook goedkope kopieën geconstateerd, waarna het voertuig verder rijden werd verboden. Met deze namaak sjorbanden zou deugdelijk ladingzekeren niet mogelijk zijn. Sjorbanden dienen te voldoen aan de Europese norm EN 12195 deel 2, sjorkettingen aan deel 3 en sjorstaalkabels aan deel 4. Met een label wordt dit ook aangegeven. Op wens van de politie en het openbaar ministerie worden er eisen over het ladingvergrendelingssysteem in de Regeling voertuigen opgenomen. Hiervoor is onderstaande concept tekst opgesteld. Onduidelijke is nog wat de exacte tekst wordt en wanneer dat in werking treedt.

De onderdelen van een toegepast ladingzekeringssysteem:
a. moeten correct functioneren;
b. moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden;
c. mogen geen knopen, beschadigde of verzwakte elementen vertonen die hun werking nadelig beïnvloeden;
d. moeten conform de daarvoor geldende Europese of internationale productnorm zijn.

Geen houdbaarheidsdatum voor sjorbanden

Tot eenzelfde conclusie – geen deugdelijke ladingzekering – komt een verlader die een vracht weigert mee te geven omdat de sjorbanden ouder dan twee jaar zijn. Er is in zijn algemeenheid geen houdbaarheidsdatum voor sjorbanden, maar een contractuele verplichting met een verlader zou dit kunnen voorschrijven. Maar dan zal het in de regel over uitzonderlijk transport gaan met bijzondere risico’s. Over het algemeen moeten sjormiddelen een jaarlijkse periodieke inspectie door een deskundig persoon ondergaan. Sjorbanden moeten volgens EN 12195-2 buiten bedrijf gesteld worden bij beschadiging:

–       scheuren, insnijdingen, inkervingen;
–       breuk van lastdragende vezels en naden;
–       en vervorming door warmte-inwerking.

Bij de eindaanslagen en spanelementen ervan bij beschadiging door:
–       vervorming;
–       scheuren;
–       sterke verschijnselen van slijtage en corrosie.

Dit laatste geldt voor alle voertuig- en carrosseriedelen die deel uitmaken van het ladingzekeringssysteem, zoalssjorogen, aanslagpunten, bindrails. Bij vormgesloten ladingzekering geldt dit ook voor de ladingbegrenzendevlakken, waaronder het sluitwerk, verbindingen, e.d.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie