Nieuws week 48

* Trailermarkt voor 1e 5 jaar neerwaarts bijgesteld
* Jost neemt Edbro over
* Carrosserie Vakdagen volgend jaar ook in Duitsland
* Duits verkeersministerie wil meer Lang-LKW’s zien
* Verlader blijft mede-aansprakelijk voor overbelading
* Hardere aanpak Inspectie SZV bij overtredingen
* Opening PSI 1e tender 2013 13 december 2012

Trailermarkt voor 1e 5 jaar neerwaarts bijgesteld
In zijn nieuwste Trailer Market Forecast Report voor West-Europa gaat adviesbureau CLEAR er van uit dat alleen Duitsland in 2012 een positieve ontwikkeling van het BNP laat zien. De vooruitzichten in de regio zijn zeer snel verslechterd en deze verslechtering heeft een direct effect op de verkoop van trailers. In het eerste kwartaal steeg de vraag naar trailers nog met 0,4%, maar het jaar zal eindigen met een -6,3%.
CLEAR voorspelde dit jaar al eerder een groeivertraging  voor meerdere jaren, dus dit komt niet als een verrassing. Wat belangrijker is, is dat de economische vooruitzichten tot en met 2016 neerwaarts bijgesteld zijn en dit zal onvermijdelijk van invloed zijn op de lange-termijn-vraag naar trailers.
De BNP-groei voor de West Europese regio wordt geraamd op slechts 0,2% in 2013 met een gemiddelde van 1,5% voor de daarop volgende drie jaar, waarbij de investeringen met gemiddeld 3,2% zullen toenemen. Gedurende de tweede helft van 2013 zal de vraag naar trailers dan ook weer toenemen en treedt tot aan 2016 een stabielere groei op.
Het rapport bevat ook gegevens over de vraag naar wegvervoer in de grote zeven West-Europese economieën. Deze vraag naar wegvervoer kwijnde in 2011 weg met 11,6% onder het niveau van 2006 (gemeten in ton-km). Het gevolg hiervan is dat een kleinere trailervloot voldoende is om aan deze verminderde vraag te voldoen.  Dat is ook de reden dat de vlootomvang gedurende de periode 2009 -13 afneemt.
Tegenover deze somberheid staat dat de trailervloot in bijna alle West-Europese landen is gekrompen. Dit betekent dat het aantal beschikbare trailers beter is afgestemd op de actuele transportvraag. Transportbedrijven die geen nieuwe trailers kopen, moeten dat  betalen met hogere onderhoudskosten voor verouderd materieel en dat is uiteindelijk economisch niet meer houdbaar.
Het meest waarschijnlijke scenario is dat, na de pauze van 2012 en de eerste helft van 2013, er een stabielere groeiperiode voor trailerverkopen zal volgen met vlootvernieuwingen. Vanaf 2013 tot 2016 zal dan ook de vraag naar trailers in bijna elk jaar en elk land toenemen maar met een beperkte groei van gemiddeld zo’n 0,3% per jaar.
Naar inschatting van Gary Beecroft van CLEAR is medio 2013 het ergste van de huidige dip in de vraag naar trailers achter de rug, maar een terugkeer naar de vraagniveaus van 2007/2008 is dit decennium onwaarschijnlijk.

 

Jost neemt Edbro over
De Jost groep  heeft het Britse firma Edbro plc. overgenomen. Edbro levert hydraulische systemen voor bedrijfsvoertuigen en bestaat al sinds 1916. Hoofdkwartier en productie zijn in het Britse Bolton.
Met Rockinger en Tridec is hiermee een derde vooraanstaande productgroep aan de Jost-groep toegevoegd.  Edbro kan profiteren van het wereldwijde distributienetwerk van de Jost groep.
Edbro werd door de Jost-groep overgenomen van de Franse investeringsgroep Caravelle, waar ook Benalu en sinds kort Lamberet deel van uitmaken. Edbro werd in 1991 met toen nog ruim 500 medewerkers door de Franse specialist in mobiele hydrauliek Marrel overgenomen. In 1998 ging Marrel en daarmee Edbro over naar Caravelle.

 

Carrosserie Vakdagen volgend jaar ook in Duitsland
Evenementenhal van o.a. de Carrosserie Vakdagen organiseert volgend jaar voor het eerst een soortgelijk evenement in Duitsland, de NFZ Fachmesse.
Deze vakbeurs, ‘der Treffpunkt für die Nutzfahrzeugbranche’ wordt op 19, 20 en 21 november 2013 gehouden in Bad Salzuflen, nabij Bielefeld.
Evenementenhal pas ook hier de full service formule toe, bekend van de Carrosserie Vakdagen. Dat betekent dat exposanten zich tegen een geringe investering drie dagen lang kunnen presenteren aan de door hen gewenste bezoekers. De bezoekers worden namens de exposanten uitgenodigd. De gratis catering is voor exposanten prettig en voor bezoekers een extra stimulans om naar het evenement te gaan.

Platform voor Nederlandse en Duitse ondernemers
De NFZ Fachmesse wil een platform zijn voor Duitse en Nederlandse ondernemers. Veel Duitse bedrijven zoeken een podium om in contact te komen met hun (potentiële) klanten. Maar er zijn ook veel Nederlandse ondernemers die in Duitsland hun marktpotentie willen verkennen. Volgens de Evenementenhal is deelname aan NFZ Fachmesse mogelijk tegen gelijke prijzen als de vakbeurzen in Nederland.
Meer informatie:
Shana Seifert (s.seifert@messe-hal.de) of Leonie Zielman (leoniezielman@evenementenhal.nl) en Rik Silderhuis (riksilderhuis@evenementenhal.nl) van de Carrosserie Vakdagen in Nederland.

Bron: www.ttm.nl

Duits verkeersministerie wil meer Lang-LKW’s zien
Het Duitse ministerie van Verkeer roept grote logistieke dienstverleners op om deel te nemen aan de Duitse Lang-LKW (LZV) -veldtest. Men verwacht dit jaar het wegennet hiervoor verder uit te breiden.
Na 11 maanden veldtesten rijden er 34 combinaties van 19 transportbedrijven. Het plan is om in vijf jaar 400 combinaties op de weg te krijgen. De Staatsecretaris van Verkeer Andreas Scheuer (CSU) onderkent de terughoudendheid van logistieke bedrijven omdat, door deelname van slechts zeven van de 16 deelstaten, er een drempel is opgeworpen. Uitbreiding van het wegennet moet deze drempel verlagen.

Bron: Verkehrsrundschau

Verlader blijft mede-aansprakelijk voor overbelading
Verladers blijven mede-aansprakelijk voor het overbeladen van vrachtwagens. De Wet Wegvervoer Goederen (WWG) wordt niet aangepast.
Ook de grens van het laadvermogen waarboven beroepsvervoerders een vergunning nodig hebben, wordt niet verhoogd. De eis van dienstbetrekking blijft eveneens in de wet gehandhaafd.
Minister Melanie Schultz van Haegen heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De evaluatie naar aanleiding van de in 2009 ingevoerde WWG geeft de minister geen aanleiding de wet te wijzigen. Dat betekent dat ondernemers die meer dan 500 kg goederen willen vervoeren ook in de toekomst in bezit moeten zijn van een vervoersvergunning. Ook blijft bij overbelading de verlader mede-aansprakelijk.

Hardere aanpak Inspectie SZV bij overtredingen
Bedrijven en burgers die de regels op het gebied van arbeid en sociale wetgeving overtreden, worden met ingang van volgend jaar door de Inspectie SZW harder aangepakt. Dit meldde Inspecteur-generaal Jan van den Bos afgelopen week op een bijeenkomst in Den Haag over het Meerjareninspectieplan 2013-2014.
De Inspectie gaat ‘risicogericht’ werken en speurt vooral in sectoren waar kans is op misstanden en sprake is van notoire overtreders. Het gaat dan om sectoren waar hevige concurrentie is en waar veel financieel voordeel te halen is door de wet te overtreden. Vaak is er sprake van ongeschoold, vuil en gevaarlijk werk.
Door de onlangs aangenomen Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW krijgt de Inspectie meer mogelijkheden met:

  • flink hogere boetes;
  • bedrijfsstillegging voor een periode van maximaal drie maanden.

Meer informatie: Meerjarenplan Inspectie SZW

 

Opening PSI 1e tender 2013 13 december 2012
Agentschap NL nodigt u uit voor de opening van de nieuwe tender 2013 van het Private Sector Investeringsprogramma op 13 december 2012 bij Van der Valk hotel Nootdorp.

U kunt weer voorstellen indienen voor investeringsprojecten in een groot aantal opkomende markten en ontwikkelingslanden in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa.
Van 15.00 tot 16.30 uur zijn er twee optionele, parallel lopende onderdelen. U kunt zich als ondernemer aanmelden voor één van de twee onderdelen.

1. Presentatie “Hoe werkt PSI?” (niet voor consultants) 
Als dit voor u een kennismaking is met PSI en u zich als ondernemer aan het oriënteren bent op de vraag of PSI iets voor u is, meldt u dan aan voor deze presentatie.

2. Speeddate met PSI projectadviseur
Als u al een concreet idee heeft van wat u wilt, en waar u dat wilt en dit graag eens bespreekt met een PSI project adviseur, meldt u dan aan voor een individueel gesprek in een Speeddate sessie.

Van 16.30 tot 18.00 is de netwerk receptie voor ondernemers en consultants. Om deel te nemen aan deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden.

PSI kan interessant voor u zijn als u:

  • wilt investeren in een van de 50+ PSI-landen, maar u en uw bank de risico’s te groot vinden;
  • een langdurige samenwerkingsrelatie wilt aangaan met een lokale partner die net als u financieel gezond is;
  • met een projectvoorstel komt dat commercieel haalbaar is en dat een positief effect op de lokale economie heeft;
  • met het project vervolginvesteringen en extra omzet kunt genereren.

De hoogte van de vergoeding die PSI biedt is afhankelijk van het land waarin u investeert. Voor de meeste landen geldt een vergoeding van 50 procent van de investeringskosten. De maximale projectomvang voor PSI is EUR 1,5 miljoen.

Nieuws week 47

* Trailernieuws
* 7 procent minder brandstof met aerodynamische trailerdak
* Schade ladingdiefstal in Europa negen miljard euro
* Partners splitsen Coolboxx op
* Lichte stijging goederenvervoer in 2013
* EU investeert in havens en shortsea
* Subsidie provincie Limburg voor aanschaf schone voertuig

 

Trailernieuws

Markt getrokken materieel beter in 2013
Volgens het laatste Trailer Market Forecast Report voor West-Europa sluit de markt van het getrokken materieel het jaar af met een verlies van 6,3 procent. Dat na een kwartaal dat voor het eerst dit jaar een lichte stijging van 0,4 procent laat zien.
De vooruitzichten van het rapport zijn echter optimistisch. Want ook al blijft de Europese groei beperkt tot 0,2 procent in 2013 om vervolgens drie jaar na elkaar met 1,5 procent te groeien, toch belooft de gemiddelde groei van de investeringen op 3,2 procent uit te komen.
Daar moet ook de markt van het getrokken materieel van kunnen profiteren met een bescheiden groei in de loop van de tweede helft van 2013 en een stevigere groei in de volgende jaren.

Bron: www.truck-business.com

SAF Holland op 5 procent groei
Toeleverancier voor de truck- en trailerindustrie SAF-Holland blijft het goed doen.
De omzet verbeterde over de eerste negen maanden met 5 procent naar 657,5 miljoen euro. De EBIT, het bedrijfsresultaat, bedroeg 43,1 miljoen euro, een operationele winstmarge van 6,6 procent. De businessunit Trailer Systems realiseerde over de eerste negen maanden met 361,5 miljoen een vergelijkbare omzet als vorig jaar (362,2 miljoen euro), een concern-omzetaandeel van 55 procent.

 

Twan Heetkamp Trailers presenteert The New Cool
Twan Heetkamp ontwikkelde het prototype The New Cool in samenwerking met TMC, TRTA, TPTS, Valx-assen en TRS-koelsystemen.
In deze koeltrailer werkt de koelmotor zonder brandstof. Door het opvangen van zonne-energie en remenergie via een speciaal door Valx ontwikkelde as, worden accu´s opgeladen. Die zorgen ervoor dat de koelmotor op elektriciteit loopt.

Het prototype wordt op de Carrosserie Vakdagen in Venray voorgesteld. Daarna wordt de oplegger onderworpen aan zware technische praktijktesten op de DAF testbaan.

 

De bedoeling is dat de koelmotor net zo functioneert als een normale, op diesel aangedreven koelmotor. De voordelen vertalen zich in geen dieselverbruik (dus geen CO 2 uitstoot en zero emissie, een stille generator (Pieknorm), geen onderhoud en onafhankelijkheid van de trekker.

 

 

 

Emons Cargo voldoet aan TAPA TSR Level 2
Emons Cargo heeft met succes voldaan aan het veiligheidscertificaat TAPA TRS Level 2. Al eerder voldeden ze als eerste vervoerder aan Level 3.
TAPA  (Truck Asset Protection Association) heeft voor de wegvervoerder een speciaal veiligheidscertificaat, de Truck Security Requirements (TRS).  Onderdeel van dit veiligheidscertificaat is de TAPA voertuiginspectie. Daarbij is de hele vloot van 2WIN dubbeldek trailers door Lloyd Duitsland doorgelicht. Met deze 2WIN-vloor kan Emons Cargo nu waardevolle en diefstalgevoelige goederen vervoeren.
Het certificaat werd uitgereikt door Luc van Herck, TAPA directeur voor Europa.
TAPA vormt een internationale industriestandaard voor veilig transport en opslag van goederen. TAPA richt zich op veiligheidseisen voor vrachten, wegvervoer, parkeren en luchtvracht.

 

7 procent minder brandstof met aerodynamische trailerdak
De aerodynamische VorBlade-technologie voor trailers is nu ook gekwalificeerd voor het milieu-initiatief EPA Smartway in de VS en de strenge milieueisen in de staat Californië.
VorBlade is een vortex generator voor bedrijfswagens om de aerodynamische weerstand, turbulentie en zijwindeffecten te beperken. Het systeem, vast gemonteerde windvanen op het dak van een bakopbouw, weegt zo’n 20 kg.
Een recente test door het Texas Transportation Institute stelde vast dat het brandstofverbruik van een zware Class 8 truck-trailer combinatie met 7 procent vermindert. Dit zou een jaarlijkse besparing van ten minste $5.000 per voertuig betekenen.

 

VorBlade Technology Verified by EPA SmartWay Program

 

 

 

Het VorBlade systeem zou ook de voertuigstabiliteit verbeteren omdat het de zijwaartse invloed van dwarswinden vermindert. Uit testen zou gebleken zijn dat de nadelige gevolgen van dwarswinden met 60 procent gereduceerd kunnen worden. Hiermee wordt niet alleen het kantelgevaar verminderd, maar wordt de bestuurbaarheid van trailercombinaties verbeterd. Ook windbelastingen die tot vermoeiing van de voertuigconstructie kunnen leiden, worden hiermee gedempt.

 

Bron: www.truckinginfo.com

Schade ladingdiefstal in Europa negen miljard euro
De Europese transportsector en haar klanten lijden jaarlijks zeker negen miljard euro schade door ladingdiefstal.
Dat bleek uit een Europese studie die vorige week op een logistiek congres in Baden-Württemberg werd gepresenteerd. Het betreft hier officiële cijfers, maar vermoedelijk is het totaal inclusief de niet geregistreerde schades aanzienlijk groter. De grootste schade wordt geleden bij het feitelijke vervoer van goederen over de weg.
Volgens de Europese studie is veel ladingdiefstal het werk van criminele organisaties, die er zelfs een eigen logistiek systeem op nahouden om de gestolen waar weer op de markt te brengen. In Duitsland loopt een wegvervoerder vooral bij de grenzen met Nederland, Polen en Tsjechië de kans het slachtoffer van ladingdiefstal te worden. Tot dusver waren preventie en opsporing de taak van de politie in de afzonderlijke deelstaten. In oktober echter heeft het Bundeskriminalamt naar Nederlands voorbeeld een bijzondere landelijke organisatie voor transportcriminaliteit opgericht.

Bron: www.lloyd.be en www.nieuwsbladtransport.nl

Partners splitsen Coolboxx op
De partners in Coolboxx, Samskip, Visbeen Transport en Post-Kogeko Logistics, hebben besloten van dit reeferbedrijf een verhuurder van reefercontainers te maken. Coolboxx gaat uitsluitend aan de partners 45-voets reefercontainers verhuren.
Elke partner kan zo met het 45 ft Coolboxx-concept de eigen markt voor temperatuurgevoelige producten en diensten verder uitbouwen. Er is nog steeds een groeiende vraag naar meer mogelijkheden voor het intermodale transport met deze koel/vriescontainers.
Samskip Multimodal Container Logistics neemt het grootste deel van de huidige Coolboxx-vloot over (zo’n 200 45-voets reefercontainers). Samskip zet de activiteiten van Coolboxx voort onder de naam SamskipCoolboxx. De werknemers van Coolboxx zijn inmiddels verhuisd naar het hoofdkantoor van Samskip.
Visbeen en Post-Kogeko gaan samen met het Deense DFDS Logistics, partners in DailyFresh Logistics, gezamenlijk verder met 70 reefercontainers van Coolboxx onder de naam Dailyfresh Coolboxx. Men wil het aanbod van intermodaal vervoer verder uitbreiden.

Bron: www.nieuwsbladtransport.nl

Lichte stijging goederenvervoer in 2013
Door de aantrekkende wereldhandel zal het goederenvervoer in Nederland met 1 tot 2% toenemen. Dat voorspelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in zijn Mobiliteitsbalans 2012.
De groei in 2013 volgt op een jaar waarin het volume van het spoorvervoer en luchtvracht daalden en het wegvervoer en de binnenvaart gelijk bleven. Alleen de overslag in de havens liet een lichte stijging zien, zo staat in de Mobiliteitsbalans 2012 te lezen.
In de periode 2000-2011 is het goederenvervoer van en naar Nederland met 11% gestegen door economische groei en internationalisering van de handel. Toegenomen kosten en tarieven lijken geen invloed te hebben gehad op de vervoersvraag. Omdat de algemene prijsontwikkeling hoger was, is transport relatief goedkoper geworden, constateert het KiM.
Net als uit eerdere onderzoeken blijkt uit de Mobiliteitsbalans dat Nederlanders steeds minder in de file staan. Bij elkaar verloren mensen in 2011 bijna 54 miljoen uur door langzaam rijden en stilstaan op de snelwegen. Dat is 18% minder dan in 2010, terwijl het aantal afgelegde kilometers steeg.

Bron: www.nieuwsbladtransport.nl

EU investeert in havens en shortsea
De voorgestelde investeringen van 50 miljard euro in de infrastructuur van de Europese unie zal een direct effect hebben op de shortsea-sector en de modernisering van havens, aldus EU-Transportcommissaris Siim Kallas.
Het verder ontwikkelen van het potentieel van short-sea transport vereist een betere integratie van havens in de intra-Europese logistieke ketens. “Momenteel geldt voor enkele handelsketens dat de kosten van havens en terminals meer dan 25 procent van de totale deur-tot-deur logistieke kosten bedragen. De Europese overslag-infrastructuur zal zich steeds verder moeten instellen op een ‘seaborne trade’ en de ontwikkeling van container-, tanker- en passagiersschepen,” aldus Kallas.
Met het programma Connecting Europe Facility (CEF) wordt de nationale overheden een belangrijk fondsmechanisme geboden om hier verder vorm aan te geven. Het voorgestelde budget voor CEF bedraagt 50 miljard euro. Maar dit budget maakt nog wel onderdeel uit van de discussie over het EU budget van 2014-2020. Dit zou weleens een reductie van 20 procent op het CEF-budget kunnen betekenen. Kallas vindt dit buitenproportioneel omdat kortingen op andere budgetten op zo’n 5 procent zitten.

Bron: Containerisation International

Subsidie provincie Limburg voor aanschaf schone voertuig
De provincie Limburg heeft een subsidieregeling opengesteld die korting geeft bij de aanschaf van aardgas / groengas en elektrische voertuigen, die vrijgesteld zijn van BPM. De subsidie bedraagt maximaal € 1.250 voor aardgas / groengas voertuigen en maximaal € 3.000 voor elektrische voertuigen.
Met deze nieuwe subsidieregeling wil de provincie de aanschaf van schone voertuigen bevorderen, zodat de luchtkwaliteit verbetert. De subsidie is bedoeld voor de kentekenhouder van het motorrijtuig die volgens het kentekenbewijs een vestigingsplaats heeft in de provincie Limburg en de bedrijfsactiviteiten waarvoor het motorrijtuig wordt ingezet overwegend in de provincie Limburg plaatsvinden.
De regeling sluit aan bij de landelijke Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, die in deze categorie dezelfde bedragen uitkeert. In Limburg kan van beide regelingen gebruik gemaakt worden. Hiermee bedraagt de totale subsidie voor aardgas / groengas voertuigen € 2.500 en € 6.000 voor elektrische voertuigen.
De aanvraag wordt ingediend binnen twee maanden na de verzenddatum van het besluit waarmee voor hetzelfde motorrijtuig subsidie is vastgesteld als gevolg van de landelijke subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s.

Bron: Agentschap NL

ETC groeit en is klaar voor de toekomst

European Trailer Care presenteert zich tijdens de Carrosserie Vakdagen in Venray op stand nummer 245.

ETC groeide onlangs met vier nieuwe partners, namelijk Parkstad Trailer Service in Heerlen, Bosman Truck & Trailerservice in Nisse, Visser Trailer Service in Uithoorn en Materieel Service Hoogezand. Met deze nieuwe ETC leden is het netwerk verder uitgebreid waardoor in iedere regio nu een servicepunt gevestigd is.

ETC benadrukt het opleidingsniveau van de medewerkers. Getrokken materieel wordt steeds slimmer en gecompliceerder. Reden voor ETC om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en de medewerkers regelmatig op cursus te sturen. Steeds vaker worden systemen toegepast voor tracking- and tracing, aandockhulpmiddelen, en achteruitrij sensoren. Daar komen nu diverse systemen bij voor het opwekken van energie door rol- of remweerstand. Voor ETC reden genoeg om alle medewerkers ook die systemen zich eigen te laten maken met aanvullende opleidingen. Dit geldt ook voor systemen zoals het Wabco Intelligent Trailer programma en voor systemen als Optiturn. Het sterke punt van het collectief van ETC is dat de opleidingen centraal geregeld worden. Tijdens de cursusdagen ontstaat er een uitwisseling van kennis tussen de verschillende vestigingen wat de kwaliteit nog verder verhoogt.

ETC is in heel Europa 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar en beschikt over een eigen servicedienst.