Nieuws week 43

  • Oost-Europese trailermarkt in 2012 gemengd positief
  • Eerste composiet container met CSC-certificaat

Oost-Europese trailermarkt in 2012 gemengd positief
De vraag naar trailers in Oost-Europa zal in 2012 met 11% dalen volgens adviesgroep CLEAR. Vorig jaar groeide het nog met 58%. Echter, het beeld is verre van uniform. Sommige landen doen het beter dan verwacht, terwijl andere duidelijk in het slop zitten.

In het bijzonder Kroatië, de Tsjechische Republiek, Hongarije en Slovenië zullen tot 2016 wat betreft hun BNP-groei onder het regionale gemiddelde blijven, meldt CLEAR. Dit zal ook zijn invloed hebben op de vraag naar trailers. Ondanks deze stagnatie kan in sommige landen als gevolg van internationaal transito-vervoer de vraag naar trailers toch toenemen.
Daarentegen is de groei in Rusland en Turkije juist goed. Deze beide landen zullen dan ook een groot deel van de trailerverkopen voor hun rekening nemen. Polen en mogelijk ook Oekraïne zijn de komende jaren de andere interessante regionale groeimarkten voor trailers.
“Ondanks de recessie in 2009 en de zwakke vraag naar trailers in 2012 zal Oost-Europa naar verwachting terug keren naar het niveau van 2008,” aldus Gary Beecroft, managing director van CLEAR. “De grootte van het trailerpark is hier sinds de jaren 90 elk jaar nog toegenomen.”

Eerste composiet container met CSC-certificaat
Cargoshell heeft als eerste voor een composiet zeecontainer het CSC-certificaat ontvangen.
Het certificaat is verstrekt door Germanischer Lloyd in Hamburg. Cargoshell voldoet hiermee aan ISO 1496Specification and Testing. De testen werden uitgevoerd bij Drehtainer in Valluhn (Duitsland).
In juni 2009 werd door de Rotterdamse ondernemer René Giesbers Cargoshell gepresenteerd als gepatenteerde inklapbare zeecontainer van composiet en aluminium. De huidige Cargoshell is een vaste versie van het oorspronkelijke concept met dikkere wanden.
Een belangrijk voordeel van de composiet container is dat het radiografische signalen doorlaat. Dit in tegenstelling tot de huidige stalen zeecontainers. GPS-signalen kunnen ongestoord worden uitgezonden, maar ook worden ontvangen, bijvoorbeeld voor de monitoring van de lading. De volgende stap van Cargoshell zal de certificering van een versie als reefer c.q. koelcontainer zijn.

Meer informatie over CSC-testen: Container test

Rampenoefening gas trailers 11 en 12 oktober 2012

Op 11 en 12 oktober 2012 is er op het terrein van ETC-lid Kennedy TTS een recovery training gehouden. Hierbij waren deelnemers uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, de UK en België aanwezig die sterk betrokken zijn bij het vervoer van gas over de weg.

Het ging er vooral om hoe te werk te gaan bij een ongeval met een “gaswagen”.Welke veiligheidsmaatregelen te nemen bij een recovery (gekantelde gaswagen). Dit werd geoefend met behulp van een “gaswagen “ en 2 kranen die bij Kennedy TTS waren afgezet en bediend werden door hiervoor speciaal opgeleid personeel. Er werd een speciale techniek aangeleerd om met behulp van deze kranen de tankwagen in de takelriemen in de lucht te draaien zodat hij veilig op zijn wielen kan worden neergezet.

Kennedy TTS is op dit moment een van de weinige werkplaatsen met opgeleid personeel die weten wat te doen bij calamiteiten met een voertuig wat gasvervoerd en daardoor ook assistentie kunnen verlenen.

      

Nieuws week 42

  • Trucknieuws in het kort
  • Euro-Apk nog niet van de baan
  • Te veel lege vrachtwagens in Europa
  • Uitdagende vooruitzichten voor transport en logistiek
  • Britse aanpak voor veilig lading zekeren

Trucknieuws in het kort

Daimler start verkoop BharatBenz-truck
Tijdens een feestelijke manifestatie werden in het Indiase Mumbai (Bombay) drie modellen van de BharatBenzgepresenteerd; een tweetal voor langeafstandstransport en een voor bouwverkeer, allen op een Axor-platform. Tot 2014 komen nog eens 14 modellen in de gewichtsklasse van 7 tot 49 ton op de markt. Eind dit jaar zijn langs alle belangrijke transportroutes en –knooppunten service- en verkooplocaties gestationeerd.
“Op de middellange termijn rekent men op een volumegroei in India naar zo’n 550.000 eenheden in het middelzware en zware segment”, meldt Daimler topman Andreas Renschler.
PacLease: Bi-temp opbouw in de verhuur
Met een bi-temp opbouw op een basis van de DAF LF breidt PacLease haar verhuurprogramma verder uit. De ATP-FRC gecertificeerde Isopan-bakopbouw van Kiesling Fahrzeugbau in Dornstadt is daarbij in de lengte opgedeeld in een eenderde/tweederde verhouding. Elke deelruimte heeft een eigen verdamper en is met een breedte van 825 mm respectievelijk 1.646 mm geschikt voor zowel euro-paletten als rolcontainers.
Al eerder had Kiesling kenbaar gemaakt wat de koelopbouw betreft 2005/64/EG (laatstelijk gewijzigd in 2009/01/EG) te volgen betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing.

MAN neemt zelf ook deel aan Lang-LKW-proef
Truckbouwer MAN neemt zelf ook deel aan de Duitse proef met Lang-LKW’s. Een 25,25 m lange MAN-combinatie pendelt sinds begin oktober met reserveonderdelen tussen het logistieke centrum nabij München en Salzgitter, een afstand van 600 km. Het vervoer wordt verzorgd door spediteur Große-Vehne uit Rhede in Nordrhein-Westfalen. De 440 pk MAN TGX combinatie bestaat uit een 3-assige vrachtwagenchassis met wissellaadbak en dolly en oplegger. De combinatie is voorzien van ABS, ESP, ACC, LGS en CDC[1]. De chauffeur heeft een speciale rijopleiding gevolgd.

Euro-Apk nog niet van de baan
De Tweede Kamer schoot eerder deze week het plan voor een Europese APK af. Voornaamste pijnpunten zijn het uitbreiden van de APK naar motoren, brommers en aanhangwagens en het opschroeven van de frequentie. Is een uniforme periodieke voertuigkeuring voor heel Europa nu van de baan? Veel andere EU-lidstaten moeten nog reageren.
Nederland heeft nu een wederzijdse erkenningsregeling met Spanje over de APK. Met het harmoniseren van de eisen kan men tot wederzijdse erkenning komen.
Een definitief besluit wordt pas volgend jaar door de Europese Raad genomen.

 

Te veel lege vrachtwagens in Europa

Beheerder van de Transportbarometer Timocom meldt voor het derde kwartaal een vracht-/laadruimteverhouding van 47/53 aan. Vorig jaar stond de meterstand nog op 56/44. De haperende economie wordt hiermee zichtbaar. De Europese motor is daarbij eens te meer Duitsland, volgens Timocon. Medio september klom het vrachtaandeel hier nog naar 77 %, aldus Timocon. Timocon voorziet daarom een tweedeling in Europa, waarbij het de Duitse transportmarkt nog relatief goed gaat. Maar een recente BGL-enquête van de transport- en logistieke branche is toch minder optimistisch. Uit de recent gepubliceerde BGL-cijfers blijkt dat de Duitse transportindustrie nogal wat maut-kilometers inlevert. Mogelijk zijn dat nu juist de ritten met veel leegrijden die door de Oost-Europese transporteurs worden overgenomen. De Duitse klacht over cabotage door buitenlandse vervoerders zou hiermee in een ander daglicht komen te staan.

 

Uitdagende vooruitzichten voor transport en logistiek

Onvoldoende spoorcapaciteit voor CO2-reductie, noodzaak van efficiënter wegvervoer, Lang-LKW’s ook kansrijk voor het spoor, een aparte mautklasse voor Euro VI, scherpere wegcontroles en ten slotte sombere economische vooruitzichten. Dat waren in het kort de uitkomsten van de gezaghebbende Duitse vervoers- en logistieke brancheorganisatie BGL tijdens haar ledenvergadering in Bremen.

Spoorcapaciteit nu onvoldoende voor CO2-reductie
Aan de hand van een grafiek rekent BGL voor wat het betekent als men tot CO2-reductie wil komen door goederen van de weg naar het spoor te verschuiven. Bij een 20 % CO2-reductie zou het spoor haar jaarlijkse vervoersprestatie moeten verdubbelen of het wegtransport moet een vijfde minder brandstof verbruiken. Nu al zit de Duitse spoorcapaciteit aan zijn grenzen en dus zal het wegvervoer op de korte en middellange termijn door efficiëntiemaatregelen ook haar milieu- en klimaatbijdrage moeten leveren.

Zeker 20% minder CO2 met Lang-LKW
Het CO2-besparingspotentieel van 20 – 30% wordt nu ook tijdens de Duitse praktijktest met Lang-LKW’sgerealiseerd. Ook bij standaard vrachtwagencombinaties is hier nog een besparingspotentieel, zoals tijdens de IAA 2012 werd getoond. Vooral op het gebied van aerodynamica is er nog potentieel, maar dan moet Brussel opnieuw naar de maximaal toelaatbare voertuiglengte en –hoogte kijken. Overigens is het dan niet de bedoeling om het te transporteren volume hiermee te vergroten.

Meer spoorvervoer door Lang-LKW
Men vergeet dat het spoor vooral zware zendingen vervoert, aldus BGL. Zo ligt het gemiddelde transportgewicht op 23,2 t per zending. Het GVW (eigengewicht + laadvermogen) voor een standaard vrachtwagencombinatie van 40 t geldt ook voor de lange combinaties (Lang-LKW’s) met een eigengewicht van meer dan 20 t. Deze combinaties kunnen dus alleen lichte volumegoederen vervoeren. Omdat twee Lang-LKW’s drie standaard combinaties vervangen wordt het voor- en natransport van intermodaal vervoer via het spoor nu ook voor deze lichtere goederen attractiever. Voor intermodaal vervoer wordt overigens de Lang-LKW wat betreft het GVW gelijk gesteld met de conventionele combinaties, namelijk 44 t.

Roep om alternatieve brandstoffen en aandrijfsystemen
Aangezien brandstof “van de boer” in concurrentie is met ons voedsel en deels ook een negatieve eco-balans heeft, heeft elektrische aandrijving de meeste toekomst. Wind, water en zon zijn hier dan de hernieuwbare energiebronnen. Knelpunt voor elektrisch aangedreven wegvoertuigen is de opslagcapaciteit van elektriciteit en hier kan waterstof en methanol helpen. BGL verwelkomt dan ook onderzoeksprojecten op het gebied van alternatieve brandstoffen en aandrijfsystemen.

Scherpere wegcontroles
BGL dringt aan op scherpere wegcontroles. Cabotage en vooral de controle hierop zijn een zorg, aldus de nieuwe BGL-president Adalbert Wandt. „De EU maakt melding van een grootscheepse manipulatie met de tachograaf. Dit leidt tot ongelijke concurrentieverhouding tussen Duitse en vooral Oost-Europese vervoerders. Binnenkort wordt 40 procent van de mautkilometers door buitenlandse vervoerders afgelegd, tijd om de controlepraktijk eens aan de orde te stellen.” BGL wijst België als voorbeeld aan, waar het in 70 procent van de wegcontroles buitenlandse voertuigen betreft.

Extra mautklasse voor Euro VI
BGL heeft samen met de voertuigfabrikanten, aangesloten bij VDA, bondsminister Ramsauer van Verkeer een plan voorgelegd om de nieuwe Euro VI trucks in een nieuwe mautklasse op te nemen. Het doel is om een betrouwbaar kader voor de lange termijn te bieden voor investeringen in zware Euro VI voertuigen en met voldoende afschrijvingsruimte. In vergelijking met Euro V zijn Euro VI-voertuigen in aanschaf en onderhoud veel duurder. Daarom moet deze Euro VI-mautklasse 4 cent per kilometer onder de daaropvolgende klasse liggen en dat zou dan per eind 2016 op 2 cent teruggebracht kunnen worden. Ramsauer heeft nog geen bedragen genoemd maar wel een nieuwe regeling in oktober 2013 in het vooruitzicht gesteld.

Extra kosten voor Euro VI
De extra investeringskosten van Euro VI ten opzichte van conventionele voertuigen zal volgens recente inzichten zo’n 9 – 11.000 euro bedragen. Of ook de levensduur vergelijkbaar is met Euro V-motoren moet nog blijken. Dat geldt ook voor het met Euro VI nog beschikbare laadvermogen. De onderhoudskosten zouden in ieder geval hoger komen te liggen. Daarbij zijn de Euro VI motoren ‘fijnproevers’, zij versmaden biodiesel en stellen hoge eisen aan de dieselkwaliteit. Deze kwaliteit is waarschijnlijk niet buiten Europa beschikbaar, waardoor verkoop naar deze regio’s na een beoogde bedrijfsduur van 4 – 5 jaar pas na terugzetting op Euro V mogelijk is.

Sombere vooruitzichten
BGL constateert een dalende economische dynamiek in de Duitse logistiek. Een op de drie bedrijven in de transport en logistiek meldde in een BGL-enquête slechte bedrijfsresultaten. De jaarlijkse opleving in de zomer was sinds 2009 niet zo slecht. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar waren de afgelopen drie jaar niet zo slecht. Deze ontnuchterende constatering wordt nog eens bevestigd door de terugval in de registratie van nieuwe trekkers over de eerste halfjaar en de toename van het aantal faillissementen in de sector.
Bovendien bedroeg het aantal Duitse mautkilometers over de eerste 8 maanden van 2012 168.000 miljoen km minder. Die van de ‘oude’ EU-15 zijn eveneens met 146.000 miljoen km teruggelopen, terwijl die van de sinds 2004 bijgetreden EU-landen met 255.000 miljoen km is gestegen. Alleen al Polen heeft een km-aandeel van 10,4 %, meer dan alle ‘oude’ EU-landen (9,9% excl. Duitsland) samen. Het Duitse km-aandeel daalde, eveneens op basis van de eerste 8 maanden, van 65,8 % in 2009 naar 62,7 % in 2012.

 

Britse aanpak voor veilig lading zekeren
Het Britse VOSA (Vehicle Operator en Services Agency) is niet alleen verantwoordelijk voor toelatingskeuringen van wegvoertuigen. VOSA richt zich ook op wegcontroles en een speerpunt hierbij is het veiligladingzekeren.
Het beoordelen of lading wel goed gezekerd is, bleek echter in de praktijk langs de weg niet eenvoudig en ook niet eenduidig te zijn. Een werkgroep van bij het wegvervoer betrokken partijen hebben daarom een richtlijn opgesteld om deze beoordeling te vergemakkelijken en daarmee de handhaving te verbeteren.
Handhavers langs de weg krijgen aan de hand van deze richtlijn een training over veilig ladingzekeren. In juli hebben nu twee groepen de training gevolgd en dat heeft tot nu toe tot 70 rijverboden geleid. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ernstige overtreding waarvoor een doorrijverbod geldt en minder ernstige overtreding waarbij de voertuigbestuurder wegkomt met een dringend advies. Vanaf november wordt deze training verder in Engeland uitgerold.

Beoordeling: Carrosserie-typen op ladingzekering
De volgende carrosserie-typen moeten worden beoordeeld op veilig ladingzekeren.

 

Open laadbakken, schuifzeilers, diepladers, voertuigen met afzetbakken, autotransporters, kiepwagens.

 

De volgende carrosserie-typen hoeven niet te worden beoordeeld op veilig ladingzekeren, tenzij er aanleiding is voor bezorgdheid over de veiligheid.

 

Gesloten laadbakken, koel/vries laadbakken, containers vastgezet met twistlocks, huifopbouw (zeil+latten), veewagens.

 

Beoordeling: Ladingsoort op ladingzekering

 

Type A (zwaar) Type B (middel) Type C (licht)
Metalen buizen, plaat, balken Hout Kleding, textiel
Gewapend betonelementen Big bags/bulk poeder Houtsnippers
Stenen, bouwmateriaal Rolcontainers Oud papier
Voertuigen (incl. schroot) Verpakte materialen/stoffen Verpakkingsmateriaal
Industriemachines   Bulk materiaal in kiepwagens
Rollen/haspels (staal, draad, papier) Zware gepalletiseerde goederen (1) Lichte gepalletiseerde goederen (2)
Vaten, fusten, cilinders    
Gestapelde containers voor afval/bulk materiaal   Enkel geladen containers met afval/bulk materiaal
Meer dan 3 lege gestapelde containers voor afval/bulk materiaal 3 lege gestapelde containers voor afval/bulk materiaal Minder dan 3 lege gestapelde containers voor afval/bulk materiaal
Metalen gietstukken    
Glas    
Schaftketen, cabines, e.d.    

 

Beoordeling: Methode van ladingzekering

 

Categorie 1(zwaar) Categorie 2 (middel) Categorie 3 (licht)
Geen lading zekering   Sjorren met touw(haken) (6)
>1 m ruimte tussen voorzijde lading en kopschot (3) >30 cm ruimte tussen voorzijde lading en kopschot (5) Lichte (geen structurele) schade aan kopschot
Instabiele lading beïnvloedt stabiliteit voertuig of kan er afvallen Niet afgedekte lading in kieper, container of afzetbak Ongeschikte ladingzekering
Ernstige structurele schade aan kopschot of openingen in kopschot waardoor lading kan schieten Onvoldoende ladingzekering leidt tot mogelijk risico van schade/letsel

 

Slechte conditie van uitrusting voor ladingzekering
Lading steekt boven kopschot uit (4) Hoogte van lading leidt tot mogelijke beïnvloeding van voertuigstabiliteit Ongeschikt voertuig voor betreffende lading
Opmerkingen    
1)     Palletgewicht meer dan 400 kg

2)     Palletgewicht 400 kg of minder

3)     Tenzij andere maatregelen zijn getroffen om voorwaartse beweging te verhinderen, bijv. kopsjorren

4)     Dit is toegestaan voor gebundelde lading (bijv. gebundelde pijpen) waarvan het zwaartepunt onder het kopschot blijft, mits individuele ladingstukken (bijv. een pijp) niet uit de bundel kunnen schieten.

5)     Als 3)

6)     Dit is altijd een slechte methode, maar misschien zijn deugdelijke sjorogen niet aanwezig.

 

Richtlijn handhaving tijdens wegcontroles

 

Type lading Risico bij geconstateerde defecte ladingzekering en te treffen maatregel
  Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3
A Doorrijverbod Doorrijverbod Advies
B Doorrijverbod Doorrijverbod Advies
C Doorrijverbod Advies Advies

 

 

Bron: http://www.commercialmotor.com

http://www.fta.co.uk

 

 [1] ABS – anti-lock braking system
ESP – electronic stability program
ACC – active cruise control
LGS – lane guard system
CDC – continuous damping control